Vrouwen en allochtonen steeds ondernemender
Nederland als geheel wordt steeds ondernemender en deze trend is ook terug te zien in het aandeel vrouwelijke en etnische ondernemers. Panteia heeft de ondernemersquote onderzocht van deze bevolkingsgroepen. De ondernemersquote drukt het percentage ondernemers in de beroepsbevolking van een groep uit. Onder vrouwen is deze quote in vijf jaar tijd toegenomen van 6,1% tot 7,4%, onder allochtonen van 6,7% tot 8,5%.

Vrouwelijke ondernemers zijn sterk vertegenwoordigd in zakelijke dienstverlening (21%), handel en reparatie (18%). Daarnaast zijn vrouwelijke ondernemers vergeleken met mannen relatief sterk vertegenwoordigd in de zorg, openbaar bestuur en onderwijs (17%) en in de overige dienstverlening (17%).

Dit beeld geldt grotendeels ook voor etnische ondernemers. Etnische ondernemers zijn sterk vertegenwoordig in de sector zakelijke dienstverlening (22%), handel en reparatie (17%). Daarnaast zijn etnische ondernemers vergeleken met autochtone ondernemers vaker actief in de horeca (11 %) zorg, openbaar bestuur en onderwijs (12% ) en in de overige dienstverlening(11%). Opvallend is dat er een verschuiving plaats vind in de branchespreiding onder de generaties etnische ondernemers. De 1e generatie is in 2011 sterk vertegenwoordigd in de horeca (15%) en handel (17%), terwijl de 2e generatie sterker vertegenwoordigd is in ‘hoogwaardige sectoren’: 26 % is actief in de zakelijke dienstverlening.

Bedrijven van vrouwelijke en etnische ondernemers zijn kleiner
De bedrijven van vrouwelijke en etnische ondernemers zijn doorgaans kleiner, zowel op het gebied van personeel als omzet, dan die van mannelijke en autochtone ondernemers. Dit hangt mogelijk samen met de sectoren waarin deze groepen ondernemers actief zijn.

Vrouwelijke ondernemers realiseren een lagere omzet dan mannelijke ondernemers: 51% van hen heeft in 2011 een omzet lager dan €50.0000, tegenover 23% van de mannelijke ondernemers. De omzetverschillen tussen etnische en autochtone ondernemers zijn aanzienlijk kleiner: 36% van de etnische ondernemers heeft een omzet lager dan €50.000 tegenover 32% van de autochtone ondernemers. In het middensegment (omzet tussen de €100.000 en €500.000) zijn beide groepen bovendien vergelijkbaar sterk vertegenwoordigd.

Bron: www.ondernemerschap.nl