Voor de negen topsectoren zijn uitkomsten berekend voor bijna 40 indicatoren die ingedeeld zijn in 5 thema’s: macro-economie, bedrijven, werkgelegenheid, innovatie en onderwijs. Voor alle indicatoren zijn cijfers beschikbaar over 2010, waar mogelijk is ook 2011 al berekend. Het blijkt dat de negen topsectoren vaak sterk verschillen. Elke topsector heeft een aantal kenmerkende uitkomsten.

In termen van productie is de Agro&food is met 73 miljard euro de op twee na grootste topsector. Daarnaast kent de Agro&food met 91 duizend personen het hoogste aantal zelfstandigen van alle topsectoren. Kenmerkend voor de Chemie is een hoge productie (8 procent van het Nederlandse totaal) en bedrijven waar gemiddeld veel mensen werken. Bijna driekwart van de bedrijven in de Chemie doet aan innovatie, het hoogste aandeel innoverende bedrijven van alle topsectoren. De Creatieve industrie omvat de meeste bedrijven van alle topsectoren: 97 duizend. Hieronder zijn veel zelfstandigen en kleine bedrijven met maar enkele werkzame personen, vooral in de subsector Kunst. In de kapitaalintensieve Energiesector zitten relatief weinig bedrijven.

Ondanks het kleine aantal bedrijven zijn de productie (55 miljard euro), toegevoegde waarde (27 miljard euro) en investeringen (4,9 miljard euro) erg hoog. De High tech systemen en materialen is zowel in termen van productie, toegevoegde waarde en uitvoer van goederen de grootste topsector. Daarnaast kenmerkt de High tech systemen en materialen zich door zijn innovatieve karakter, de sector doet bijna de helft van alle R&D-uitgaven die door bedrijven zelf wordt uitgevoerd in Nederland.

De topsector Life sciences & health is relatief klein: in 2010 bevat de sector iets meer dan 2 duizend bedrijven. Ondanks de geringe omvang is de Life sciences & health wel verantwoordelijk voor 13 procent van de R&D-uitgaven in Nederland. De sector Transport en opslag doet veel investeringen (ruim 4,6 miljard euro) in 2010. Daarnaast zijn er met 386 duizend personen, na de High tech systemen en materialen, de meeste mensen werkzaam.Volgens de functionele benadering is met de Logistiek in Nederland 126 miljard euro aan productie gemoeid en zijn er meer dan 800 duizend personen in werkzaam.

Kenmerkend voor de Tuinbouw en uitgangsmaterialen is de relatief hoge uitvoerwaarde van goederen, ongeveer drie kwart van de tuinbouwproductie gaat naar het buitenland. Deze uitkomsten zijn in dezelfde orde van grootte als de LEI-cijfers (uitvoer van 14,1 miljard euro bij een productie van 21,1 miljard euro). In de topsector Water zitten naar verhouding veel grote bedrijven. Vooral in de subsector Watertechnologie is dit aandeel groot: meer dan 12 procent. Samen geven de bedrijven in de Watersector ongeveer 360 miljoen euro uit aan innovatie.

Meer informatie: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/publicaties/papers/archief/2012/monitor-topsectoren.htm