De regionale economische ontwikkeling is geanalyseerd aan de hand van uiteenlopende ruimtelijke economische indicatoren. Deze indicatoren zijn in de monitor gegroepeerd in  een aantal categorieën, te weten macro-economie, werkgelegenheid, vestigingen, starters en opheffingen, bedrijfsverplaatsingen, arbeidsmarkt en werklocaties. Hoofdzakelijk zijn de indicatoren geanalyseerd tot en met 2011. Voor enkele indicatoren zijn de gegevens voor 2012 reeds bekend. Ook is voor enkele indicatoren de prognose voor de komende jaren uiteengezet. De economische ontwikkeling in de Gooi en Vechtstreek is waar mogelijk vergeleken met die in Nederland.

Meer informatie: MEO Gooi en Vechtstreek 2011-2012