In de SZW Monitor Arbeidsmarkt 2012 (pdf-bestand) leest u het allemaal terug. Het geeft een beeld van de arbeidsmarktontwikkeling en laat duidelijk zien dat er een forse toename is van het flexibel inzetten van arbeidskrachten door tijdelijk contracten en door een toename van zzp-ers. Is dit nu een wenselijke ontwikkeling en hoe moeten we hiermee omgaan? Het is in ieder geval een ontwikkeling die je niet meer kunt stoppen. Waar het om gaat is dat zowel de flexwerker als ook de zzp-er meer perspectief krijgen dan ze nu vaak hebben. Dat kan enerzijds door ze beter voor te bereiden op hun nieuwe rol als leverancier van flexibiliteit en anderzijds zullen de overheid en de werkgevers daar een bijdrage aan moeten leveren, door bijvoorbeeld te zorgen dat er voor zzp-ers mogelijkheden komen tegen acceptabele tarieven en voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen worden afgesloten en doordat werkgevers/opdrachtgevers opleidingsmogelijkheden ook toegankelijk maken voor deze doelgroep. 

Meer over dit thema leest u in Flexibiliteit met perspectief – AWVN-visie op flexibiliteit (pdf-bestand).