Hierin wordt de economische kracht van het MKB in kaart gebracht aan de hand van vijf bedrijfseconomische kengetallen:

  1. netto winstmarge (economisch resultaat/omzet),
  2. arbeidsproductiviteit (bruto toegevoegde waarde/arbeidsvolume),
  3. investeringsratio (investeringen/bruto toegevoegde waarde), 
  4. solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) en
  5. liquiditeit (vlottende activa/kort vreemd vermogen).

Van alle Nederlandse regio’s heeft IJmond het gezondste midden- en kleinbedrijf. Het MKB in dit gebied kent een relatief hoge nettowinstmarge, liquiditeit en solvabiliteit. Ook op de Veluwe is het MKB gezond te noemen. Het minst fit is het bedrijfsleven in de regio Delft en Westland, met een relatief lage liquiditeit, solvabiliteit en arbeidsproductiviteit.

Downloaden rapport economische kracht van de eigen regio
Naast de reguliere publicatie van de MKB Regio Top 40, bied de Rabobank dit jaar de mogelijkheid om een rapport te downloaden over de economische kracht van het MKB in de eigen regio.Ga hiervoor naar: http://open.ret.databank.nl/.

Meer informatie: Rabobank – MKBRegioTop40 (pdf-bestand)