Het aantal bedrijven dat verwacht het komende halfjaar meer te zullen gaan investeren in machines is laag. Van de ondernemers die krediet heeft aangevraagd, is bij 2/3e de aanvragen toegewezen. In het komende halfjaar verwacht nog eens 18% van de bedrijven een financiering aan te zullen vragen.

Meer informatie: <a href=http://www.metaalunie.nl/Page.aspx?pageType=NewsItem&amp