De omvang van het MKB (bedrijven tot 250 werkzame personen) in de topsectoren laat een divers beeld zien. Enerzijds is het MKB-aandeel in de afzet van topsectoren kleiner dan dat voor Nederland (47% t.o.v. 52%), maar anderzijds is het MKB-aandeel in de werkgelegenheid van topsectoren groter dan dat voor Nederland (64% t.o.v. 57%). Verder is het MKB-aandeel in de toegevoegde waarde van topsectoren vrijwel gelijk aan dat voor Nederland (54% t.o.v. 53%). Echter, wanneer op de microbedrijven (tot 10 werkzame personen) ingezoomd wordt, dan is voor alle vier de indicatoren (aantal bedrijven, afzet, werkgelegenheid en toegevoegde waarde) het MKB-aandeel in de topsectoren lager dan dat voor Nederland.

Grote verschillen aandeel en omvang MKB in de afzonderlijke topsectoren

Tussen de topsectoren onderling zitten grote verschillen in de omvang van het MKB. De chemie- en energiesectoren zijn ten opzichte van de andere topsectoren grootschalig, met een relatief laag aandeel MKB-bedrijven. De creatieve industrie en agro & food zijn daarentegen relatief kleinschalig, met een relatief hoog aandeel MKB-bedrijven. Slechts 20% van de werkgelegenheid in de energiesector is toe te schrijven aan het MKB; voor de creatieve industrie ligt de MKB-bijdrage op bijna 90%. In de tuinbouwsector en de creatieve industrie komt 70% of meer van de afzet uit het MKB; in de andere topsectoren ligt dit percentage beduidend lager.

Bron: Panteia (<a href=http://www.ondernemerschap.nl/index.cfm/12,html?nxt=ctm_nieuwsbericht&amp