Startende bedrijven
Van de in 2014 opgerichte bedrijven is het merendeel (145.458) een startende hoofdvestiging, 8.843 zijn startende nevenvestigingen en 32.876 overige oprichtingen (onder andere bv’s, verenigingen en stichtingen). De lichte daling ten opzichte van 2013 wordt mogelijk veroorzaakt door de aantrekkende economie: meer mensen vinden een baan in loondienst. Van de startende zzp’ers kiest bijna 30% voor de zakelijke dienstverlening. Bij de zzp’er staan de organisatieadviesbureaus al jaren bovenaan als het gaat om de populairste startersactiviteiten. Ook probeert de zzp’er het vaak in de bouw. Bij de mkb’er is de populairste startersactiviteit het openen van een restaurant of lunchroom.

Bedrijvenstand
Op 1 januari 2015 telde het Handelsregister in totaal 1.711.100 actieve bedrijven. Ten opzichte van 2014 is er een groei van 5%. De groei komt tot stand door het toenemende aantal zzp’ers (6% t.o.v. 2013). Het aantal zzp’ers is in vijf jaar met 51% is gestegen. De sector dienstverlening vormt veruit de grootste groep. Bij bedrijven in de gezondheidssector is een toename van zo’n 43% zichtbaar.

De recente crisis heeft ervoor gezorgd dat de sectoren industrie, bouw, detailhandel, groothandel, logistiek en financiën allen zijn afgenomen. De beperkte interne afzetmarkt die voornamelijk deze sectoren trof en het hoge aantal faillissementen, heeft deze sectoren in de problemen gebracht. Het grootbedrijf staat onder druk. Deze neemt met 1% af.

Opheffingen en faillissementen
Ruim 116.947 bedrijven zijn in 2014 uit het Handelsregister geschreven. De sector die het hardst getroffen werd, is ook de sector waar het meest in gestart werd, namelijk de zakelijke dienstverlening. Andere sectoren die veel stoppers kenden, waren de bouw en de detailhandel. In het midden- en klein bedrijf stopten in 2014 vooral ondernemingen in de detailhandel maar ook zakelijke dienstverlening en horeca. Daar waar veel gestart wordt, vallen er ook veel weg. Het jaar 2014 kende 6.903 faillietverklaringen, 21% minder dan in 2013.

Profiel ondernemer
De gemiddelde leeftijd van ondernemers ligt op 47 jaar en de gemiddelde starter is 37 jaar. Zzp’ers zijn ouder als ze een onderneming starten dan mkb’ers; 58,8% is jonger dan 40 tegenover 63,7% in het mkb. Het aantal startende ondernemers is toegenomen in de leeftijdsklasse 50-54 jaar. Daarentegen zijn er minder hele jonge startende ondernemers (< 20 jaar).

In 2014 is de man-vrouw verhouding van de startende ondernemers respectievelijk 61,7% en 38,3%. In voorgaande jaren lag deze verhouding minder ver uit elkaar. In 2010 bijvoorbeeld was 59,8% van het mannelijke geslacht en 40,2% vrouwelijk. Bij de zzp’ers is deze verhouding zo’n 62% om 38%. Bij de mkb’ers is dit 68% om 32%. Mannen starten met name bedrijven in de bouw, organisatieadviesbureaus, softwareproductiebedrijven of restaurants. Vrouwen starten met name organisatieadviesbureaus, bedrijven in de persoonlijke verzorging, horeca en internethandel.

Bron: KvK