Sinds de tweede helft van 2011 is het aantal bedrijfsoprichtingen teruggelopen, Net zoals in 2009 is dit waarschijnlijk een effect van het gebrek aan vertrouwen in de economie. Doordat de economische omstandigheden in 2012 en 2013 nauwelijks zullen wijzigen, zal de stagnatie de komende tijd waarschijnlijk aanhouden. Eind 2012 zal het totaal aantal mensen dat een bedrijf start naar verwachting uitkomen op circa 123.000, een fractie (0,5%) minder dan in 2011.

Verschillen tussen regio’s nemen toe

Alleen in de Randstad nam het aantal starters in 2011 toe ten opzichte van 2010. In de rest van Nederland was sprake van afname of stagnatie. Hierdoor groeide het aantal starters in de Randstad uit tot 55% van het totaal. De regio Groot-Amsterdam is starterskampioen met 170 starters per 10.000 mensen uit de beroepsbevolking. Dat zijn 15.201 starters in 2011. De Gooi- en Vechtstreek volgt met 155 per 10.000, in totaal 2.414 starters. Regio Den Haag staat op de derde plaats. De leeftijdsopbouw, de omvang van de zakelijke dienstverlening en de bevolkingsdichtheid zijn factoren die de verschillen tussen regio’s voor een belangrijk deel verklaren.

Oudere starter komt op

Er zijn relatief veel 25 tot 45 jarigen die een bedrijf oprichten. Provincies waar deze leeftijdsgroep oververtegenwoordigd is, hebben daardoor veelal een hoger startersaandeel. Doordat 45-plussers in toenemende mate een bedrijf oprichten, is hierin verandering te verwachten. In 2005 was slechts 22% van de beginnende ondernemers ouder dan 45 jaar. De laatste jaren is dit toegenomen tot 30%. De ervaring die is opgedaan in loondienst, wordt steeds meer in een eigen onderneming te gelde gemaakt.

Bron: ING Economisch Bureau