Aantal starters daalt met 2%
In totaal zijn in de eerste zes maanden van 2014 circa 68.000 ondernemers een bedrijf gestart. Dat is 2% minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar[1]. Evenals in het eerste kwartaal lag het aantal starters in het tweede kwartaal 2% lager in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2013.
 
Toename aantal starters in industrie, bouw en horeca
De meeste ondernemers startten een bedrijf in laagdrempelige sectoren als de horeca en de bouw. Ook de industrie, zoals bijvoorbeeld meubelmakers of installateurs van machines en apparaten, trekt weer meer starters. De daling van het aantal starters was het grootst in de groothandel, gevolgd door onderwijs en zakelijke dienstverlening.
 
5% meer starters in Utrecht
Niet alleen sectoraal, maar ook regionaal zijn grote verschillen zichtbaar. Van de vijf provincies met de meeste starters – Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland – laten alleen Noord-Holland en Utrecht een stijging zien. Utrecht heeft met een stijging van 5% de grootste toename. In Noord-Brabant is de daling van het aantal starters met 8% het grootst.
 
Afname aantal starters in 2014
Na de sterke stijging van het aantal starters in 2013 (+6%) wordt voor dit jaar een lichte daling verwacht. Met name het aantal zzp’ers zal dit jaar minder sterk stijgen ten opzichte van 2013. Verder is de economische groei die voor dit jaar wordt voorzien nog te fragiel om de ‘klassieke’ ondernemer over de streep te trekken een eigen bedrijf te beginnen. Niettemin blijft de aanwas van nieuwe bedrijven ook in 2014 op een hoog niveau ten opzichte van het langjarig gemiddelde.

Bron: ING