In het eerste kwartaal 2015 waren er 36.000 starters. Dit is 6% minder ten opzichte van dezelfde periode in 2014. In bijna alle sectoren was sprake van een daling, behalve in de bouw en industrie. Alle provincies, op Drenthe na, laten een daling van het aantal starters zien. In Groningen en Overijssel was de afname van het aantal starters in het eerste kwartaal met 13% het grootst.

Adviesbureaus en webwinkels blijven voor starter aantrekkelijk

Een derde van alle starters begint een bedrijf in de zakelijke dienstverlening. Bijna 3.000 starters zijn in het eerste kwartaal een organisatieadviesbureau begonnen. Ook webwinkels,  persoonlijke dienstverlening (zoals kapsalons en schoonheidssalons) en overig onderwijs (sportscholen, rijscholen, dansscholen en bedrijfsopleidingen) blijven populair.

Minder starters door aantrekkende arbeidsmarkt

De daling van het aantal starters in het eerste kwartaal hangt mede samen met het aantrekken van de arbeidsmarkt. Doordat de economie weer groeit neemt het aantal banen toe en worden minder werknemers ontslagen. Hierdoor neemt de noodzaak af om als zzp’er aan de slag te gaan. Dit heeft zijn weerslag op het aantal starters, aangezien een grote groep starters in de afgelopen jaren noodgedwongen heeft gekozen voor het ondernemerschap. De verwachting is dan ook dat het aantal starters dit jaar verder zal afnemen.

Bron: ING