In de eerste helft van het jaar waren er 66.500 starters. Dit is 2% minder ten opzichte van de eerste zes maanden in 2014. De grootste dalingen deden zich voor in de sectoren transport & logistiek (-12%) en de detailhandel (-10%).  In de bouw (+6%) en industrie (+5%) was daarentegen sprake van een stijging van het aantal starters.

Grootste dalingen in Groningen en Limburg
Noord-Holland liet als enige provincie een stijging van het aantal starters (+1%) zien. In de overige provincies daalde het aantal starters. De grootste dalingen deden zich voor in Groningen (-9%) en Limburg (-8%). De sterke daling in Groningen is mogelijk een correctie op de stijging van 2% in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de horeca, detailhandel en zakelijke dienstverlening nam het aantal starters in Groningen af. In Limburg daalde het aantal starters met name in de transport & logistiek en op het gebied van informatie & communicatie.

Noodzaak om als zzp’er aan de slag te gaan neemt af
De daling van het aantal starters in de eerste helft van het jaar hangt mede samen met aantrekken van de arbeidsmarkt. Doordat de economie weer groeit, neemt ook het aantal banen langzaam toe. Hiermee stijgen de kansen op de arbeidsmarkt en neemt de noodzaak voor een werkloze om als zzp’er aan de slag te gaan af.

Aantal starters daalt in 2015
De verwachting is dat deze ontwikkeling zich dit jaar voortzet. In vrijwel alle sectoren zal het aantal starters afnemen, behalve in de zorg. Binnen deze  sector is sprake van een algehele kostenfocus, waardoor de werkgelegenheid voorlopig verder afneemt. Evenals in 2014 zal een deel van de werknemers dat zijn baan verliest dit jaar dan ook aan de slag gaan als zzp’er.

Bron: ING