Zo trekt de Randstad circa 55% van alle starters aan. Deze regionale verschillen worden verklaard door verschillende factoren, waaronder de bevolkingsdichtheid.

Startersratio’s lopen overal terug

De startersratio, het aantal startende ondernemers als percentage van de potentiële beroepsbevolking (alle inwoners tussen 15 en 65 jaar), verschilt sterk per regio. Zo kent de Randstad een relatief hoge startersratio en ligt dit in andere gebieden een stuk lager. Doordat het aantal startende ondernemers overal is teruggelopen zijn deze startersratio in de verschillende provincies gedaald in vergelijking met vorig jaar. In de eerste drie kwartalen in 2011 begonnen op alle 10.000 mensen meer dan 90 mensen een bedrijf in Nederland. Deze startersratio is in dezelfde periode dit jaar tot 86 teruggelopen.

Hoge bevolkingsdichtheid stimuleert starters

Er bestaat een duidelijk verband tussen het startersaandeel en de bevolkingsdichtheid in een regio. Dichtbevolkte gebieden, zoals de regio Den-Haag, Amsterdam en Haarlem, hebben doorgaans een hoge startersratio. Dit kan verklaard worden door verschillende factoren, zoals: • De omvangrijke afzet- en werknemersmarkt van steden biedt kansen voor nieuw ondernemerschap. Potentiële afnemers en personeelsleden wonen in de buurt. • Dichtbevolkte gebieden hebben over het algemeen een hoge bedrijfsdichtheid.[1] Dit creëert business to business mogelijkheden en dus ook kansen voor beginnende ondernemers.

Meer informatie: ING – Minder startende ondernemers in 2012 – november 2012 (pdf-bestand)