‘De belangrijkste reden voor de afname is de economische onzekerheid’, aldus KvK-woordvoerster Mireille Muller in het Financieele Dagblad. ‘Dit effect speelde ook mee in 2009. Mensen deinzen terug voor een eigen bedrijf vanwege de economische situatie. Aan de andere kant zie je ook dat de crisis ertoe leidt dat mensen starter worden, omdat ze hun baan verliezen of omdat ze zien hoe voor bedrijven een ‘flexibele schil’ belangrijker wordt, daar willen ze dan op inspelen.’ Uit onderzoek van Panteia/EIM bleek eerder deze week dat Zuidoost-Brabant meer nieuwe ondernemers heeft dan de rest van Nederland. De houding tegenover ondernemerschap is ook duidelijk positiever: In Zuidoost-Brabant vindt men vaker dan elders in Nederland dat een nieuw bedrijf veel succes en status oplevert.