Minder winkels gestopt

Het aantal gestopte eenmanszaken in de detailhandel is met ruim 17 procent fors afgenomen. De afname voltrekt zich zowel bij de traditionele winkels als ook bij de webwinkels. De detailhandel lijkt te profiteren van het toegenomen consumentenvertrouwen en koopbereidheid waardoor de branche al een tijdje omzetgroei heeft.
Ook bij de gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw is het aantal opgeheven eenmanszaken met ruim 10 procent gedaald. Deze zelfstandigen profiteren nog van het verlaagde btw-tarief voor herstel- en verbouwwerkzaamheden van woningen. Ook de aantrekkende woningmarkt speelt hierbij een rol. Het aantal gestopte eenmanszaken in de gehele bouwsector is gelijk gebleven.

Stijging van aantal startende eenmanszaken zwakt af

Het aantal starters is in de eerste helft van 2014 weliswaar hoger in vergelijking met een jaar eerder, maar de stijging is minder sterk dan de afgelopen jaren. In de afgelopen jaren is  het deel van de startende eenmanszaken dat opgericht is  door mensen vanuit een werkloosheidssituatie toegenomen. Met het stabiliseren van de werkloosheid in 2014 lijkt de noodzaak om een eenmanszaak te starten minder groot. De organisatieadviesbureaus zijn ook in 2014 het meest populair bij de startende eenmanszaken.

Aantal faillissementen ook gedaald

Niet alleen het aantal gestopte eenmanszaken laat een daling zien in de eerste helft van 2014, ook het aantal faillissementen van eenmanszaken is gedaald met 10 procent. Het totaal aantal faillissementen is met 20 procent gedaald.

Bron: CBS