Ondernemers uit de gemeente Middelburg en Vlissingen beschikken voortaan over een telefonisch en online noodloket voor ondernemers; ‘155-Help-een-Bedrijf’. Hiervoor hebben de gemeenten en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) de handen ineen geslagen. Voor de ondernemers is deze hulp kosteloos.

Laagdrempelig ‘In de praktijk blijkt dat veel ondernemers die forse tegenwind ervaren te laat hulp zoeken’, laat Middelburg namens de beide gemeenten weten. ‘155-Help-een-Bedrijf’ is een laagdrempelig loket waar ondernemers die problemen hebben, of in de problemen dreigen te komen, vragen kunnen stellen. Samen met de adviseurs van het IMK wordt het probleem in kaart gebracht en over oplossingen nagedacht.

Stimuleren

Regiomanager Machiel Trommelen van het IMK stelt dat uit de praktijk blijkt dat ondernemers bij probleemsituaties vaak de weg niet kennen, of die weg te laat vinden. ‘Dat leidt onnodig vaak tot bedrijfsbeëindiging.’ Daarom is het IMK het initiatief ‘155-Help-een-Bedrijf’ gestart. ‘Wij zijn verheugd te zien dat ook de gemeenten Middelburg en Vlissingen ondernemers op deze manier professioneel willen ondersteunen.’

De ondernemer kan met zijn vragen terecht op deze www.155.nl of bellen naar 088 9990 155.