De regionale verschillen in economische groei weerspiegelen zich ook in uiteenlopende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De richting is gelijk, maar banengroei, werkloosheidsdaling en toenemende krapte op de arbeidsmarkt variëren per regio.

Alleen in Groningen sprake van krimp
De economische groei is in 2018 naar verwachting in alle provincies positief. Alleen in Groningen is door de lagere gasproductie sprake van krimp (-1,1%). Exclusief de sector delfstoffenwinning is echter ook in deze regio sprake van groei (2,7%). Deze groei ligt – net als in de andere noordelijke provincies – nog wel onder het Nederlandse gemiddelde. Flevoland is in 2018 de sterkst groeiende provincie, vooral dankzij een snel groeiend inwoneraantal. Ook in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland blijft de groei bovengemiddeld.

Vijf grootstedelijke regio’s groeien 3,5%
Regionaal gezien trekken de stedelijke gebieden in de Randstad (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) samen met Eindhoven de kar met groeipercentages van ongeveer 3,5%. Dit komt door oververtegenwoordiging in de Randstad van sectoren die in 2018 stevig doorgroeien, zoals zakelijke dienstverlening, ICT, groothandel en transport. De technologische industrie in en rond Eindhoven is met een groei van 9,5% in 2017 en 4% in 2018 een sterke groeimotor. Ook de sterk verbeterde huizenmarkt draagt bij aan de groei in de grote steden.

Oost-Zuid-Holland koploper in 2018
Oost-Zuid-Holland is de snelst groeiende van de 40 Nederlandse regio’s. Dit is te danken aan een late en forse herstelgroei uit de crisis, een bovengemiddelde bevolkingsgroei en de prominente en sterk groeiende bouwsector. In Oost-Nederland presteren Noord-Overijssel en de Veluwe als overloopgebieden van de Randstad al meerdere jaren bovengemiddeld dankzij een evenwichtige samenstelling van de regionale economie en een relatief sterk groeiende bevolking. Enkele regio’s in het noorden van het land blijven ver achter met groeipercentages onder de 2%.

Noord-Holland en Noord-Brabant sterkste groeiers laatste tien jaar
In 2018 is de omvang van de nationale economie 10 procent groter dan in 2008, het jaar voor de economische crisis begon. Groningen is de enige provincie die vanwege opgelegde gasplafonds de economie zag krimpen. De regionale economie van Noord-Holland is 20% groter dan in 2008, die van Noord-Brabant 17%. Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel laten een groei zien die net boven de gemiddelde Nederlandse groei liggen. Zeeland, Limburg en Zuid-Holland hebben iets minder gepresteerd. De noordelijke provincies hebben relatief zwaar te lijden gehad van de economische crisis.

Bron: ING