Snelle groei en meer krimp van Nederlandse bedrijven

Bijna een derde van de ondernemingen (met 10 of meer werknemers) in Nederland is in de periode 2007-2010 gegroeid qua werkgelegenheid. Een kwart van de bedrijven is aan te merken als een sterke groeier (snelgroeiend bedrijf of subtopper), met een werkgelegenheidsgroei van 15% of meer in deze periode. Daar staat tegenover dat in bijna 60% van de ondernemingen de werkgelegenheid in de genoemde periode is afgenomen.

Werkgelegenheidsgroei in Nederland relatief laag

In vergelijking met andere West-Europese landen is het aandeel bedrijven met groeiende werkgelegenheid in Nederland met 32% relatief laag. In de andere landen ligt dit percentage tussen de 42 en 54%. Nederland scoort het hoogst met het aandeel snelgroeiende bedrijven (7%). Dit zijn bedrijven met een werkgelegenheidsgroei van 72,8% of meer in 3 jaar. Met een aandeel van 18% is het aandeel subtoppers (werkgelegenheidsgroei in 3 jaar tussen 15 en 72,8%) in Nederland iets lager dan dat in de ‘benchmarklanden’. België en het Verenigd Koninkrijk kennen het hoogste aandeel subtoppers. Het aandeel stabiele of krimpende bedrijven in Nederland is relatief hoog ten opzichte van andere West-Europese landen.

Snelle groei in Nederland vooral in de sector diensten

In Nederland zijn naar verhouding de meeste snelle groeiers te vinden in de sector diensten (vervoer en diensten), met 10% van alle bedrijven binnen deze sector. In de sector nijverheid (industrie, energie en bouw) zijn naar verhouding weinig snelle groeiers. In deze sector zijn juist veel bedrijven met een afname van de werkgelegenheid. Net als in Nederland is ook in de andere landen het aandeel snelle groeiers binnen de sector diensten het hoogst en die in de sector nijverheid het laagst.

Kwart bedrijven in topsectoren zijn sterke groeiers

Een kwart van de bedrijven in de topsectoren in Nederland is aan te merken als sterke groeier. Ook is in bijna 60% van de bedrijven de werkgelegenheid in de periode 2007-2010 afgenomen. In de Tuinbouw ligt het aandeel snelle groeiers het hoogst (8%) en in Water en de Life Science met respectievelijk 3 en 4% het laagst. Hier staat echter wel tegenover dat het totale aantal groeiende bedrijven in de sector Life Science het hoogst is van alle topsectoren. Het aandeel krimpende bedrijven is het hoogst in de sectoren Logistiek en Creatieve industrie, beide 65%.

Meer informatie: Panteia – Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland (pdf-bestand)