Ondernemerschap meest populair in Zuidoost Brabant
Het aandeel ondernemers in de beroepsbevolking van Zuidoost Brabant verschilt weinig van de rest van Nederland (11%). Opvallend is het relatief hoge aantal nieuwe ondernemers en de verwachtingen die de bevolking heeft: in deze regio ziet men iets meer goede kansen voor het starten van een bedrijf dan in heel Zuidoost Nederland en overig Nederland. Het aandeel mensen dat pas is gestart of bezig is met de start van een bedrijf is relatief hoog: circa 7% van de volwassen bevolking in deze regio is betrokken bij nieuwe ondernemerschapactiviteiten. Het gaat hierbij om zowel het actief bezig zijn met het oprichten van een nieuwe eigen onderneming als het runnen van een pas gestarte eigen onderneming. De mate van exportgerichtheid, de groeiverwachtingen en de kenmerken van ondernemers in Zuidoost Brabant verschillen niet of nauwelijks met de rest van Nederland. Wel vindt men in Zuidoost Brabant vaker dan elders in Nederland dat een nieuw bedrijf veel succes en status oplevert.

Meer informatie: EIM – Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief – M201208 (pdf-bestand)