Inmiddels werken meer dan 1 miljoen Nederlanders als zelfstandige zonder personeel (zzp). Dat zijn er zo’n 150.000 meer dan vijf jaar terug. Eén op de acht werkenden is nu zzp’er. Toch bestaat de standaard zzp’er niet: sommigen verkopen producten, anderen leveren diensten. Sommigen zijn hoogopgeleid, anderen laagopgeleid. Bovendien zijn ze werkzaam in veel verschillende sectoren en beroepen.

In de top 10 beroepsgroepen met de meeste zzp’ers staan de kappers en schoonheidsspecialisten bovenaan. In deze branches samen zijn meer dan 40 duizend zzp’ers werkzaam, veelal vrouwen. Mannelijke zzp’ers zijn vaak werkzaam als veeteler, bouwarbeider of softwareontwikkelaar. Met name het aantal winkeliers zonder personeel is sterk gestegen. In 5 jaar tijd kwamen er maar liefst 24 duizend zelfstandig werkende winkeliers bij. Deze stijging hangt samen met de groei van het aantal webwinkels. Ook onder verzekeringsagenten, loopbaanadviseurs, artsen en in de kinderopvangsector nam het aantal zzp’ers flink toe.

Hoewel het aantal zzp’ers dat in de bouw werkt(bijv. stratenmakers, timmerlieden, stukadoors) afnam, nam hun aandeel in het totaal aantal bouwarbeiders juist toe. Dit kwam doordat het aantal bouwarbeiders met een vast contract veel sneller afnam dan het aantal zzp’ers. Zo is inmiddels 1 op de 3 bouwarbeiders zzp’er. In 2010 was dat nog 28%. Met name schilders en loodgieters werken steeds vaker als zelfstandige zonder personeel.

Bron: ING