Het onderzoek ‘Winkelgebied van de Toekomst’, uitgevoerd door Platform31, in opdracht van Detailhandel Nederland en het G32-stedennetwerk, presenteert meer dan vijftig maatregelen die winkelleegstand op moeten lossen. Makelaars, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, winkeliers, gemeenten en provincies gaan zich inzetten om de winkelgebieden aantrekkelijk te houden. De aanbevelingen uit het rapport bieden gemeenten inspiratie. Het rapport biedt zinvolle bouwstenen voor de nieuwe coalitieprogramma’s.”

Het ‘Winkelgebied van de Toekomst’ ontstaat door duidelijke toekomstbestendige keuzes te maken; wat blijft winkelgebied en wat niet? Het is in ieder geval ‘schoon, heel, veilig, bereikbaar en betaalbaar’ en speelt in op de door de consument gewenste vorm van winkelen. Verder wordt in het winkelgebied geanticipeerd op verschillende trends, vindt publiek-private samenwerking plaats en worden detailhandelsontwikkelingen bovengemeentelijk afgestemd. Daarnaast bevat het rapport de meest relevante trends in winkelgebieden en de verschillende belangen van alle betrokken partijen.De winkelleegstand is de laatste jaren flink toegenomen. In sommige gemeenten staat zelfs meer dan 20% van de winkelpanden leeg. Voor winkeliers is deze ontwikkeling desastreus: leegstaande panden in een winkelstraat leiden al snel tot spookstraten, met verloedering tot gevolg. Winkelgebieden die geen toekomst meer hebben moeten worden getransformeerd.

Bron: Detailhandel Nederland