De rekenregels voor de landelijke macronorm zijn een nadere uitwerking van- en aanvulling op de AMvB over de verruiming van de kredietmogelijkheden op grond van het Bbz die recenteljik is verschenen. Zie voor nadere berichtgeving de eerder verschenen artikelen over het Bbz.