Maastricht had op 1 januari van dit jaar 854 winkels; 7,0 winkels per duizend inwoners. Dat is iets meer dan Amsterdam (6,4 winkels). Als gekeken wordt naar alle Nederlandse gemeenten, dan blijken de Waddeneilanden Vlieland (20,3 winkels), Schiermonnikoog (13,8), Terschelling (13,2) en Texel (13,1) de meeste winkels per duizend inwoners te hebben. Hier wonen relatief weinig mensen, maar hier komen relatief veel toeristen.

Nederland heeft bijna 88 duizend fysieke winkels. Kledingwinkels komen het vaakst voor (18 procent), op ruime afstand gevolgd door onder andere supermarkten (7 procent), bloemenwinkels (4 procent), fietsenwinkels, drogisterijen, meubelwinkels, slagerijen en schoenenwinkels (allen 3 procent). Tussen de grote gemeenten zijn geen grote verschillen in de samenstelling van het winkelbestand. Een klein verschil is dat Maastricht een hoger percentage kledingwinkels heeft dan de meeste andere gemeenten. De rangschikking in 2017 is vergelijkbaar met de verhoudingen in 2007. Ook toen hadden de Waddeneilanden de hoogste winkeldichtheid van alle gemeenten en was Maastricht koploper bij de grote gemeenten.

De vijf grootste Nederlandse steden hebben ook de meeste winkels. Amsterdam heeft met afstand de meeste winkelvestigingen met 5 432 op 1 januari 2017. Rotterdam volgt met 3 161, daarna komen Den Haag (2 785), Utrecht (1 584) en Eindhoven (1 125). Maastricht, qua inwoners de 22e gemeente van Nederland, komt met 854 winkelvestigingen op een twaalfde plaats. De twaalf gemeenten met de meeste winkels hadden alle in 2007 meer vestigingen. In Groningen (12 procent minder winkels) en Maastricht (14 procent minder) daalde het aantal vestigingen relatief het meest. De teruggang van het aantal fysieke winkels is een algemene trend die onder andere samenhangt met digitalisering en de opkomst van webwinkels, zoals eerder bericht door het CBS.

Meeste winkels per vierkante kilometer in de Randstad

De grootste winkeldichtheid op basis van landoppervlakte is te vinden in zeer verstedelijkte gebieden met relatief weinig open ruimte. Aan kop gaat Den Haag met 34 winkels per vierkante kilometer, gevolgd door Haarlem, Amsterdam (beiden 33 winkels per vierkante kilometer) en Leiden (31 winkels). Maastricht staat zevende in de lijst van de grootste 25 gemeenten, maar staat een stuk lager op de lijst van alle gemeenten. De verhoudingen zijn ook hier goed vergelijkbaar met de rangschikking in 2007. Ook toen zaten Den Haag, Amsterdam, Haarlem en Leiden in de top vier.

Bron: CBS