Meer starters in Randstad

Door de groei in het derde kwartaal blijft het aantal starters ook in 2014 relatief hoog. Met een kleine 97.500 starters over de eerste negen maanden wordt slechts 1% toegegeven op vorig jaar. Vooral in de Randstad is sprake van een toename in het aantal starters. Zo scoort de provincie Utrecht, met een groei van 5% tot en met september, bovengemiddeld ten opzichte van andere regio’s. Buitend de Randstad is veelal sprake van krimp.

Grote verschillen sectoren

Ook binnen de sectoren varieert de ontwikkeling van het aantal starters. Groeiers dit jaar zijn de bouw en landbouw. In beide sectoren is de behoefte aan een flexibele (arbeids)schil groot. Er wordt daarom veel gebruik gemaakt van zzp’ers. In de sectoren cultuur en zakelijke dienstverlening is dit jaar juist sprake van een terugval van het aantal starters. Met name in cultuur is de krimp hoog. Dit heeft te maken met het grote aantal starters in 2013, toen bezuinigingen in deze sector leidden tot veel ‘noodgedwongen’ ondernemerschap. In zakelijke dienstverlening, waaronder IT dienstverlening, lijkt een stijging in werkgelegenheid in 2014 juist een einde te maken aan de vlucht naar ‘noodgedwongen’ ondernemerschap.

Onzekerheid zzp’ers

Ook in zorg en onderwijs is sprake van een lager aantal starters. Dit is mede ingegeven door het Kabinetsbeleid waarbij schijnzelfstandigheid wordt aangepakt. De overheid lijkt geschrokken van de voortdurende aanwas van zzp’ers. Met een aangescherpt beleid omtrent aanvraag van zelfstandig ondernemerschap en controles van de Belastingdienst trapt de overheid op de rem. Dit beleid in combinatie met een groeiende werkgelegenheid, en daarmee een afnemende vlucht naar zelfstandig ondernemerschap, zal naar verwachting over geheel 2014 en ook 2015 leiden tot een krimp in het aantal starters.

Bron: ING