In het onderzoek werd dit keer ook de vraag naar kredietverstrekking meegenomen. Daaruit blijkt dat ICT-bedrijven minder makkelijk krediet krijgen dan voor de crisis. Hardwarebedrijven actief in de segmenten computers (o.a. desktops en laptops) en printers & copiers lieten een geringe tot matige omzetstijging zien in Q2, wat een positieve ontwikkeling is ten opzichte van de vorige ICT?Kwartaalmonitoren. Ook telecombedrijven kenden een positief kwartaal: in de segmenten vaste & mobiele telefonie en vast & mobiel internet vond zelfs een sterke omzetgroei plaats. ICT-bedrijven actief in consultancy hadden een zeer geringe omzetdaling, bedrijven actief in detachering en systeemsoftware hadden een geringe omzetdaling in Q2 2012 t.o.v. Q2 2011. De verwachtingen voor de omzetontwikkeling in het derde kwartaal van 2012 t.o.v. hetzelfde kwartaal in 2011 liggen tussen gering en matig. Bedrijven met meer dan 750 medewerkers verwachten een lichte krimp, middelgrote bedrijven verwachten een matige groei.

Meer informatie: ICT_Kwartaalmonitor_Augustus_2012 (pdf-bestand)