Op A1-locaties is de leegstand minder dan 2 %. NVM Business presenteert in haar retailvisie oplossingsrichtingen voor leegstand en een beoordelingskader om de potentie van een aanloopstraat gezamenlijk te bepalen.

Uit het onderzoek in 116 gebieden blijkt dat met name de kernwinkelgebieden van middelgrote steden met 50.000 tot 100.000 inwoners te maken hebben met een hoge leegstand. Leegstand van winkelruimte is vooral een lokaal probleem, dat zich verspreid in Nederland voordoet.  

Door de aanwezige speciaalzaken, vernieuwende winkelformules en horecabedrijven geven aanloopstraten een bijzondere kleur aan het karakter van een stad. Aanloopstraten zijn vaak een broedplaats voor startende ondernemers en nieuwe winkelformules vanwege de lagere huurprijzen. Het is echter niet realistisch om alle aanloopstraten te handhaven. Er zijn kansrijke en kansarme aanloopstraten. Kansarme aanloopstaten bieden mogelijkheden voor functietransformatie, bijvoorbeeld naar zorg, dienstverlening en wonen. Voor kansrijke aanloopstraten benoemt NVM Business maatregelen om deze straten toekomstbestendig te houden zoals gebiedsbranding, verbetering van de branchemix en het integreren van online en offline winkelen. NVM Business presenteert bij deze gezamenlijke aanpak ook maatregelen ter voorkoming en maskering van leegstand.  

NVM Business wil met deze publicatie duidelijk maken dat het maken van gezamenlijke keuzes bijdraagt aan het beter functioneren van de binnenstad. De voorgestelde aanpak voor aanloopstraten is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, waarbij ook de bedrijfsmakelaar zijn rol vervult. Door in te zetten op versterking van een compacter maar aantrekkelijker centrum en door functiewijziging van aanloopstraten met minder potentie wordt een kwaliteitsslag gemaakt.

Meer informatie: NVM – Visie Aanloopstraten (pdf-bestand)