Indien een gemeente in het jaar 2014 meer baten op bedrijfskapitaal realiseert dan de voor deze gemeente geldende normbaten 2014, mag de gemeente het verschil zelf houden. Indien een gemeente in het jaar 2014 minder baten realiseert dan de normbaten 2014, dient deze gemeente het verschil zelf op te lossen. De in het overzicht opgenomen normbaten bedrijfskapitaal Bbz voor het jaar 2014 zijn indicatief, omdat de lasten van verstrekt bedrijfskapitaal over de jaren van 2008 tot en met 2012 ten tijde van publicatie nog niet voor de volledige periode definitief zijn vastgesteld.

Het IMK Kenniscentrum heeft voor u wederom een grafische weergave gemaakt. In dit overzicht wordt per gemeente weergegeven in hoeverre deze gemeente in positieve of negatieve zin afwijkt van het landelijke normpercentage van 54,9%. Het overzicht is gebaseerd op de data afkomstig van het SZW Gemeenteloket over de gerealiseerde baten bedrijfskapitaal Bbz.

Voor de grafische weergave bezoekt u: https://www.imk.nl/normbaten.