Door de crisis in de financiële sector en het lage rendement van bedrijven zijn banken kritischer geworden en geven ondernemers aan minder geld te kunnen lenen. Dit heeft geleid tot het zoeken naar andere financieringsvormen, en die worden inmiddels ook op kleine schaal toegepast. Dit en meer, blijkt uit het door LEI Wageningen UR gepubliceerde, jaarlijkse Landbouw-Economisch Bericht (LEB).

Bron: LEI-WUR