Het vertrouwen van de bouwsector is in het begin van het vierde kwartaal sterk verbeterd en staat op het hoogste niveau sinds begin 2009. Naast een orderportefeuille die sinds het begin van 2014 een stijgende lijn vertoont, zien bouwondernemers ook in de ontwikkeling van de verleende bouwvergunningen en de nieuwe orders bij architecten signalen die op verbetering wijzen.

De volledige kwartaalmonitor vind u bij het CBS (deeplink).