Wegtransport en binnenvaart blijven de druk voelen
De transport- en logistieksector laat volgend jaar een verdeeld beeld zien. Het wegtransport blijft door de zwakke binnenlandse markt en internationale concurrentiedruk onder druk staan en ziet het volume nog licht dalen (-0,2%). Ook de binnenvaart blijft door de onverminderde overcapaciteit in moeilijke marktomstandigheden verkeren. De verwachte volumegroei van 1,5% kan hier voorlopig niets aan veranderen.

Logistieke dienstverlening kan zich het meest herstellen
Een deelsector die de weg van groei kan voortzetten is het bij uitstek internationale luchtvervoer. Toch keren voormalige groeiniveau’s bij het vervoer van vracht door dreigende verschuiving naar zee niet meer terug. Dit staat in contrast met het passagiersvervoer dat de positieve lijn gestaag doorzet. Sectorbreed blijft de echte belofte de logistieke dienstverlening. Hoewel ook deze deelsector het afgelopen jaar niet ontkwam aan een inzinking, blijven de uitgangspunten gunstig. Met de aantrekkende export en toenemende uitbesteding, is de verwachting dat het volume hier volgend jaar met 2,5% het meest gaat toenemen.

Verbetering verwacht, maar financiële uitdaging blijft groot
Terwijl 2014 een beter jaar belooft te worden dan 2013 blijft het financieel een uitdagende tijd voor veel bedrijven. Machiel Bode, Sectormanager Transport en Logistiek Er zit tegenwoordig veel meer dynamiek in de markt dan voorheen. Voor bedrijven die de ambitie hebben om zichzelf te ontwikkelen tot koploper en beter willen presteren dan de markt, zijn er een paar prioriteiten: reageer proactief op marktontwikkelingen, besteed aandacht aan leiderschap, ga aan de slag met stuurinformatie en maak duidelijke keuzes.

Meer informatie: ING – Op zoek naar rendabele logistieke groei – december 2013