Zicht op groei voor exporterende sectoren
De zwakke vraag vanuit Europa zette druk op de productie in de industriesector. In het eerste halfjaar daalde de productie met circa 2,5%. De binnenlandse afzet ontwikkelt zich al geruime tijd negatief, maar daar kwam een afzwakkende export bovenop. Met een economische verbetering in de VS en nog altijd mooie – hoewel afzwakkende – groeicijfers in Azië, zal de industrie een betere tweede jaarhelft realiseren, zo verwacht het ING Economisch Bureau. In 2014 moet dit leiden tot een verwachte groei van 2%. Ook de groothandel en de transportsector klimmen langzaam maar zeker uit het dal. De transportsector kende in het eerste deel van het jaar zelfs de moeilijkste tijd sinds 2009. Gemeten naar vrachtvolume staat het wegvervoer het meest onder druk. Enerzijds door de zwakke ontwikkeling van de binnenlandse markt, anderzijds door structurele concurrentie uit het buitenland. Lichtpuntje is de verder afnemende filedruk.

Gemengd beeld voor agrarische sector
In de licht groeiende agrarische sector is een divers beeld te zien. Op wereldniveau zijn graanvoorraden hoger en daalt de prijs van graan. Dit is ongunstig voor de inkomsten van akkerbouwers in graan, maar weer gunstig voor de inkoopprijs van voer voor andere agrarische branches. Melkveehouders profiteren van zowel een goede vraag- als prijsontwikkeling. Ook aardappeltelers krijgen momenteel hoge prijzen. In de sierteelt en legpluimveehouderij gaat het echter economisch minder goed.

Horeca en detailhandel blijven in de min
Voor de horeca en detailhandel is 2013 opnieuw een jaar van krimp. In de eerste helft van het jaar pakte het weerbeeld ongunstig uit voor de horeca door 5% minder zonuren dan gebruikelijk, maar de julimaand kan in dat opzicht wat goedmaken. Het slechte voorjaarsweer heeft ook de verkopen van de non-food detailhandel negatief beïnvloed. Tezamen met de terugval in koopkracht en het aanhoudend lage consumentenvertrouwen leidt dit tot een verwachte volumedaling voor de detailhandel van 2,9% in 2013. Voor 2014 wordt een verdere krimp verwacht. Supermarkten beperken de krimp van de sector met een volumeontwikkeling van rond de 0%.

Zakelijke dienstverlening volgt conjunctuur
Het dalende aantal opdrachten vanuit zowel bedrijfsleven als overheid zorgt voor een krimp in de zakelijke dienstverlening. Veel kennisintensieve dienstverleners lijden onder de sterke druk op de tarieven en de omslag naar een werkwijze met meer automatisering. Met minder vakanties en een lager vakantiebudget van de consument heeft ook de reisbranche het momenteel lastig.

Bouw blijft krimpen
De bouw kromp in april voor de tiende maand op rij – met uitzondering van een door weersomstandigheden positief februari. Nieuwbouw zal in 2013 krimpen door de nog altijd vastzittende woningmarkt. Voor renovatie en herstel kan de tijdelijke btw-verlaging op arbeidskosten – van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 – later dit jaar of begin 2014 nog een positief effect sorteren.

Aanzienlijke krimp publieke sector
Bij de overheid lijkt er voorlopig geen eind te komen aan de krimp. In 2012 daalde bijvoorbeeld de inhuur van goederen en diensten met 7% het hardst in meer dan veertig jaar. Ook in de aankomende bezuinigingen zitten verdere besparingen op de openbare bestuursorganen. In het onderwijs zorgt onder meer het gemiddeld dalend aantal kinderen per gezin voor een geleidelijke afname. In de zorg ten slotte zet de volumegroei door, maar dankzij afspraken over een beheerste productieontwikkeling wel in een lager tempo.

Meer informatie: ING – Groei in verschiet voor exportsectoren – augustus 2013 (pdf-bestand)