Één op de vijf zzp’ers die een buffer hebben denken hiermee meer dan vier jaar te kunnen overbruggen. Ongeveer de helft (44 procent) van de ondernemers verwacht hiermee maximaal twaalf maanden te kunnen overbruggen. Zzp’ers die in 2007 of later zijn gestart hebben vaker een financiële buffer van maximaal drie maanden.

Partner

Als het helemaal mis zou gaan met het eigen bedrijf dan heeft ruim de helft (55%) van de zzp’ers een partner met eigen inkomsten om op terug te kunnen vallen. Één op de acht zzp’ers (12,5 procent) is hybride ondernemer en heeft naast de inkomsten uit het ondernemerschap loon uit een (parttime) baan. Een kwart (24 procent) van de zzp’ers heeft naast de inkomsten uit het ondernemerschap géén andere bron van inkomsten.

Zzp’ers flexibel

Bijna driekwart (73 procent) van de zzp’ers zou uitbreiding, aanvulling en/of verandering van activiteiten overwegen als hun financiële situatie daarom zou vragen. Zij zouden daarbij eerder specialiseren dan generaliseren binnen hun vakgebied.

Bron: KvK Ondernemerspanel