Steeds meer starters niet in Nederland geboren

Omdat steeds meer starters niet in Nederland zijn geboren, groeit het aantal buitenlandse ondernemers in Nederland niet alleen relatief, maar ook absoluut: van 19,9% van de zzp’ers in 2011 (17.340) naar 21% in 2015 (22.953) en van 20,1% van de mkb’ers (3.624) in 2011 naar 21,1% in 2015 (4.247).

  • Van de 22.953 startende zzp’ers, die in het buitenland geboren zijn, bestaat de top 3 uit Polen (10%), Turken (9%) en Surinamers (7%).
  • Van de 4.247 startende mkb’ers, die niet in Nederland geboren zijn, bestaat de top 3 uit Turken (14%), Chinezen (8%) en Marokkanen 6%.

Bij de starters vallen de stijgers uit Syrië en Irak op:

  • het aantal Syrische ondernemers groeit in 2015 met 23% (208) ten opzichte van 2014 (169) waardoor hun totaal uitkomt op 947;
  • het aantal Irakese ondernemers groeit in 2015 met 20% (834) ten opzichte van 2014 (697) tot in totaal 3.356.

Irakezen en Syriërs ondernemen vooral in de sectoren detailhandel, horeca, logistiek en zakelijke dienstverlening. Verder valt op dat relatief veel vertalers en tolken beginnen als ondernemer en dat relatief veel Irakese en Syrische vrouwen een tandartsenpraktijk beginnen. Verder stijgt het aantal in Polen, Rusland en Brazilië geboren ondernemers snel: Polen (+13% in 2015) van 10.683 in 2014 naar 12.088 in 2015, Russen (+11%) van 4.924 naar 5.442, en Brazilianen (+14%) van 1.411 naar 1.612.

Gemiddelde leeftijd ondernemers

De gemiddelde leeftijd van de ondernemers stijgt in de loop der jaren. Lag het gemiddelde in 2010 nog op 45,2 jaar, eind 2015 was dat 46 jaar. De gemiddelde leeftijd komt eind 2015 uit op:

  • 45,4 jaar voor de zzp’er,
  • 45,5 jaar voor de parttimer,
  • 47,6 jaar voor de mkb’er.

De gemiddelde leeftijd van de starter schommelde de afgelopen vijf jaren tussen 37,0 jaar en 37,6 jaar. In 2015 was de gemiddelde leeftijd van een starter weer 37,0 jaar.

Man-vrouwverdeling

In de bouw zijn overwegend mannen actief (95%). In de zorg zijn vrouwelijke ondernemers het sterkst vertegenwoordigd (70%). In alle overige sectoren zijn meer mannen dan vrouwen actief. Het aantal vrouwelijke ondernemers groeit zowel absoluut als relatief: van 31,9% van het totaal aantal ondernemers begin 2010 (355.679 ondernemers) naar 35,1% per 1 januari 2016 (519.613 vrouwelijke ondernemers). Vooral bij parttime ondernemers neemt het aantal vrouwen toe: de verhouding man/vrouw ligt hier op 60/40. Deze verhouding zal nog verder naar elkaar toegroeien omdat sinds 2010 ongeveer 43% van de parttime starters vrouw is. De groei van het aantal vrouwelijke ondernemers zit vooral in de sectoren gezondheid en zakelijke diensten. Bij 65+ ondernemers is de verhouding man/vrouw 77/23. De belangrijkste sectoren voor die groep zijn de zakelijke dienstverlening (30%), detailhandel (9%) en de landbouw (9%).

Bron: KvK