Verwachtingen

De groei in de bouw stemt overeen met de verwachtingen van de bouwondernemers, die de KvK vorige maand publiceerde in de Conjunctuurenquête Nederland over het eerste kwartaal van 2015. In die enquête was voor het eerst sinds 2008 sprake van een positieve score van het ondernemersvertrouwen in de bouw. Tijdens de crisis nam het aantal bedrijven in de bouw de afgelopen jaren steeds toe. Dat was vooral te danken aan de toename van het aantal zzp’ers.

Starters en stoppers

In januari is er altijd sprake van een piek in het aantal startende bedrijven. De daling in de daarop volgende maanden past in de jaartrend. De afname in februari is dit jaar echter groter dan andere jaren. Per saldo kwamen er in februari 2015 7.343 bedrijven bij. De forse daling van het aantal faillietverklaringen is goed voor de werkgelegenheid, omdat het hierbij meestal om mkb-bedrijven die – anders dan zzp’ers – mensen in loondienst hebben.

Download: KvK Bedrijvendynamiek februari 2015 (pdf-bestand)