Opvallende groeiers bij de starters zijn naast de zorgsector ook de sector Cultuur, sport en recreatie in het mkb (+29%) en de sector Land- en tuinbouw bij zowel zzp (+39%) als het mkb (+33%). In de sectoren Logistiek, Groothandel en Financiële instellingen is zowel bij de zzp’ers als bij het mkb een beperkte afname van het aantal startende bedrijven te zien ten opzichte van een jaar geleden.

In alle provincies daalt het aantal faillietverklaringen, behalve in Utrecht. In deze laatste provincie stijgt het aantal met bijna 10% ten opzichte van januari 2014 tot in totaal 45 in januari 2015. In Drenthe en Groningen is sprake van een forse daling ten opzichte van januari 2014: in Drenthe van 26 naar 6 en in Groningen van 26 naar 10. Dat is een daling met respectievelijk ruim 75% en ruim 60%.

Bron: KvK