De economie heeft de opgaande lijn te pakken. De economische groei in Zuidoost-Brabant ligt in 2015 naar verwachting op 3,2%, beduidend hoger dan het landelijke niveau van 2%. De stijging van de economische activiteit lag in 2014 ook al een procentpunt hoger dan landelijk. Dit is mede te danken aan de internationale concurrentiekracht en het innovatieve vermogen van het regionale bedrijfsleven.  Chips en sensoren, robotica en 3d printing behoren tot de belangrijkste technologieën richting 2025 en hierover is in de regio veel kennis aanwezig.

Ondanks de dalende werkloosheid is een groeiend aantal 55 plussers op zoek naar werk. Het is een uitdaging voor werkenden en werkzoekenden, regionale beleidsmakers en bedrijfsleven om voor mensen in krimpende beroepsgroepen het perspectief op toekomstig werk vergroten. Tegelijkertijd speuren Brabantse bedrijven in technologische en snelgroeiende sectoren internationaal naar talent en zijn daarbij ook succesvol. Zo is het aantal Chinese studenten en kenniswerkers in de regio in tien jaar tijd verdubbeld en is het aantal Indiërs verviervoudigd.

De situatie op de arbeidsmarkt verbetert, in 2015 daalt de werkloosheid in Zuidoost-Brabant licht tot iets onder de 7%. In marktsectoren als industrie en bouw stijgt de behoefte aan arbeidskrachten, in de zorg is momenteel sprake van krimp. In de sectoren vinden flinke verschuivingen plaats. Tussen 2007 en 2014 is het aantal banen in Zuidoost-Brabant licht gestegen tot bijna 400.000. In de regionale industrie en bouw verdwenen ieder circa 4.400 banen en ook in veel andere sectoren kromp de werkgelegenheid. De zorg was tot voor kort een sterke groeier, in tien jaar tijd kwamen er ruim 10.000 banen bij. In dezelfde periode groeide ook de specialistische zakelijke dienstverlening met bijna 10.000 banen.

Bron: ING