In Kleinschalig Ondernemen worden de ontwikkelingen van afzet, werkgelegenheid, winstgevendheid en investeringen bij het MKB besproken. Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn de inkomensontwikkeling van ondernemers en de financiering van het MKB.

Vertrouwen MKB-ondernemers op historisch dieptepunt

Het vertrouwen van MKB-ondernemers in de economische ontwikkeling van Nederland is op een dieptepunt aangeland. Van de MKB-ondernemers zegt 52% geen vertrouwen in de economische ontwikkeling te hebben, terwijl 18% aangeeft wel vertrouwen te hebben en 30% aangeeft enigszins vertrouwen te hebben. Twee jaar geleden was dit beeld nog radicaal anders. Toen gaf slechts 15% geen vertrouwen te hebben in de economische ontwikkeling van Nederland.

Kleine bedrijven zijn het minst optimistisch

Het blijkt dat kleinere bedrijven (tot 50 werkzame personen) aanzienlijk minder optimistisch zijn ten aanzien van hun omzet- en winstverwachting dan grotere bedrijven. Vooral bij zelfstandigen en ondernemers zonder personeel is er weinig optimisme te vinden. Van deze ondernemers verwacht 23% een stijging van de omzet en slechts 18% verwacht een stijging van de winst. Bij bedrijven met meer dan 10 werknemers in dienst liggen deze cijfers beduidend gunstiger. Van deze bedrijven verwacht 30% een stijging van de omzet en verwacht 39% een stijging van de winst. Oorzaak van het gebrek aan optimisme onder de kleinere ondernemers is onder meer de sterke focus op de tegenvallende binnenlandse markt, waardoor van exportgroei niet geprofiteerd kan worden. Ook de grotere druk op de tarieven speelt een belangrijke rol.

MKB blijft achter bij het grootbedrijf

Verwacht wordt dat de afzet van het MKB in 2013 met 0,75% afneemt. De tegenvallende binnenlandse bestedingen en de sterke oriëntatie van het MKB op het binnenland is hiervoor de belangrijkste oorzaak. Negatieve uitschieters in 2013 zijn de bouw (-4,25%), de detailhandel (-2,75%) en de autosector (-4,25%). Dankzij een iets aantrekkende uitvoer kan de industrie in 2013 nog op een kleine plus (0,25%) uitkomen. Ook de groothandel mag in 2013 op een plus van 0,75% rekenen. Deze hangt volledig samen met de uitvoeroriëntatie van de groothandel.

Meer informatie: Panteia – Kleinschalig Ondernemen 2013 – Structuur en ontwikkeling van het Nederlandse MKB – A201323 (pdf-bestand)