“De economische opleving in 2011, die het IMF voor Nederland waarneemt, lijkt aan de lokale economie voorbij te gaan”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK, “Het aantal kleine ondernemers, dat in acute nood terecht komt, is ruim vijftig procent hoger dan in normale tijden.”

De IMK-Index is voor januari 2008 op 100 gesteld en toonde in maart 2010 een maximale stand van 234. De economische recessie zorgde vooral in 2009 voor een toename in de bijstandverlening aan ondernemers. Sinds april 2010 is de index rond het niveau van 150 beland, waarbij het vierde kwartaal nog een verdere verslechtering liet zien.

Ruim veertig procent van alle aanvragen voor bijstandverlening komt uit de bouwsector, horeca en detailhandel.

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen.