Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal is de omzet van de zakelijke dienstverleners afgenomen. De omzet daalde in het eerste kwartaal van 2012 met 0,3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2011. Een kwartaal eerder daalde de omzet met 0,6 procent sterker. De sterkste omzetdaling binnen de zakelijke dienstverlening werd gemeten bij de architecten. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 daalde hun omzet met 10,8 procent. Ook bedrijven werkzaam in markt- en opinieonderzoek zagen hun omzet met 9,5 procent krimpen. Managementadviesbureaus lieten dit kwartaal de grootste omzetstijging zien ten opzichte van een jaar eerder. Hun omzet nam met 7,4 procent fors toe.

Uit de conjunctuurenquête van april 2012 blijkt dat per saldo 20 procent van de zakelijke dienstverleners een verslechtering van het economisch klimaat in het eerste kwartaal van 2012 ervaarde. In het vierde kwartaal was dit nog ruim 25 procent. Voor het tweede kwartaal verwacht 16 procent van de ondernemers een verdere verslechtering en 11 procent een verbetering. De groep zakelijke dienstverleners met een positieve omzetverwachting is groter dan die met een negatieve verwachting. Vorig kwartaal was per saldo 2,4 procent pessimistisch gestemd. Dit kwartaal verwacht per saldo 12 procent een positieve omzetontwikkeling. De zakelijke dienstverleners voorzien tevens dat de tarieven die ze aan hun klanten in rekening brengen vrijwel gelijk blijven. Daarnaast verwacht 4 procent een verdere verslechtering van de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening. Een kwartaal eerder was dit nog 7 procent.

Bron: CBS