De Kernkaart geeft gemeenten en andere betrokkenen inzicht in de resultaten van de uitvoering van de bijstand door:

  • de scores te vergelijken met referentiegemeenten die voor die gemeente relevant zijn. Denk aan gemeenten uit de eigen regio, arbeidsmarktregio of samenwerkingsverband.
  • de scores in historisch perspectief te plaatsen, tot 5 jaar terug.
  • exact te laten zien hoe de scores zijn berekend uit de voor gemeentes vertrouwde brongegevens.

Meer informatie: http://www.kernkaart.nl