Succesfactoren van deze bouwbedrijven zijn onder andere een onbegrensd denken in kansen en mogelijkheden en nooit bij de pakken neerzitten. Deze succesvolle bouwers hebben er vaak ook voor gekozen om niet te groot te worden zodat de risico’s altijd beheersbaar blijven en er een platte organisatie blijft bestaan waardoor de directie in control kan blijven en snel beslissingen kan nemen.

Optimisme: Altijd denken in mogelijkheden en kansen
Het belangrijkste uit alle interviews met deze bouwbedrijven is nog wel de enorme ‘drive’ van deze nog steeds succesvolle ondernemers. Ze hebben een onbegrensde gedrevenheid om er iets van te maken. Geen gemakzucht, maar altijd schouders er onder met een positieve instelling. Klagen over de natuurlijk ook voor hen slechte marktomstandigheden hoor je ze dan ook nauwelijks tot niet doen. Ze denken in wat wel kan en lossen problemen door de korte lijnen altijd direct op. Daarbij kijken ze vooruit in plaats van achteruit. Ze zetten volledig in op kansen en mogelijkheden die ze nog steeds in de markt zien en zijn continu bezig om het eigen bedrijfsproces te optimaliseren en te verbeteren. Ze voelen zich enorm verantwoordelijk voor hun personeel en dragen door de directe betrokkenheid dat ook duidelijk uit. Deze bedrijven doen er alles aan om ook in deze mindere dagen succesvol te zijn. Vaak zijn het ook familiebedrijven waar de betrokkenheid en de druk (van de familie) om het goed te doen heel erg groot is. Andere belangrijke onderscheidende eigenschappen van succesvolle bouwbedrijven die in het rapport besproken worden zijn: – Platte organisatie; – Risico’s altijd beperkt houden; – Bedrijf niet te groot laten groeien; – Duidelijke strategie met lange termijn planning.

Meer informatie: ING – Succesvolle bouwbedrijven ook in deze tijd (pdf-bestand)