In de brief wordt achtereenvolgens ingegaan op:

  • de laatste stand van zaken op het kennisgebied van de effectiviteit van re-integratie.
  • Zorgen dat het werkt, Programma Effectiviteit en Vakmanschap, Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI), afspraken met VNG, Cedris en Divosa afspraken gemaakt over een vervolg op het programma in 2014;
  • Optimalisatie bedrijfsvoering sociale werkvoorziening. Ondersteuning SZW van het door Divosa en Cedris gestarte programma gericht op benchmarking en benchlearning;
  • Uitwisselen en leren, Programma Transparantie en Effectiviteit, Kernkaart. Met deze brief wordt de Kamer eveneens geïnformeerd over de initiatieven gericht op optimalisatie van de bedrijfsvoering in de sociale werkvoorziening.
  • de wettelijk verplichte evaluatie van de wet Participatiebudget.

Meer informatie: