In de bijlage de kabinetsreactie op dit rapport. Bij deze reactie is ook het rapport van de Nationale ombudsman In het krijt bij de overheid: verstandig invorderen met het oog op maatschappelijke kosten  meegenomen.

Meer informatie: Brief staatssecretarissen met de kabinetsreactie op het rapport Paritas Passe – KST180987 (pdf-bestand)