Kies één van onderstaande thema’s of maak gebruik van de mogelijkheid om een vraag aan de helpdesk te stellen.

Algemeen
LJN BC7006 WAZ 070308 Weigering WAZ-uitkering. Betrokkene moet in staat worden geacht tot het verrichten van zijn maatgevende arbeid als zelfstandig ondernemer. LJN BC6350 Centrale Raad van Beroep 290208 Weigering WAZ-uitkering. Betrokkene was op de eerste arbeidsongeschiktheidsdag niet meer als zelfstandig ondernemer werkzaam.

Artikel 7:12
LJN BC7217, Centrale Raad van Beroep WAZ 110308 Weigering WAZ-uitkering toe te kennen. Toegenomen arbeidsongeschiktheid? Medische en arbeidskundige grondslag voldoende? Motivering deugdelijk?