Kies één van onderstaande thema’s of maak gebruik van de mogelijkheid om een vraag aan de helpdesk te stellen.

Artikel 2
LJN AU7200, Centrale Raad van Beroep NIOAZ 291105 Is weigering uitkering krachtens Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige, terecht? Behoort betrokkene tot de personenkring van de Wet IOAZ?

Artikel 3, derde lid
LJN BA0147, Centrale Raad van Beroep NIOAZ 060307 Arbeidsongeschiktheidsuitkering naar norm alleenstaande. Verhuur deel van woning. Gezamenlijke huishouding? Zorgvuldige voorbereiding?

Artikel 6
LJN BB6602, Centrale Raad van Beroep NIOAZ 280807 Het College heeft de winst uit het zelfstandig beroep van de echtgenote ten onrechte als in aanmerking te nemen inkomen op de Ioaz-uitkering in mindering gebracht. In stand laten rechtgevolgen van vernietigd besluit tot intrekking IOAZ-uitkering. LJN BA1098, Centrale Raad van Beroep IOAZ 060307 Is de Ioaz-uitkering van betrokkene terecht ingetrokken op de grond dat betrokkene zijn bedrijfsactiviteiten niet heeft gestaakt? LJN AZ5264, Centrale Raad van Beroep NIOAZ 121206 Het College zich terecht op het standpunt gesteld dat betrokkene zijn arbeid in bedrijf of beroep heeft hervat. Intrekking en terugvordering IOAZ-uitkering.