Kies één van onderstaande thema’s of maak gebruik van de mogelijkheid om een vraag aan de helpdesk te stellen.

Artikel 5 – Begrip zelfstandige
LJN AF2653, Centrale Raad van Beroep 081002

Artikel 5 – Hoedanigheid ondernemer
LJN AP0299, Centrale Raad van Beroep 180504 Onvoldoende onderzoek van feitelijke situatie zelfstandige. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Daadwerkelijke beschikbaarstelling voor de arbeidsmarkt.

Art 6 lid 1 – Geen procesbelang
LJN BD1524, Centrale Raad van Beroep Gemaakte bezwaren hadden als beroepschrift moeten worden doorgezonden naar de rechtbank. Geen procesbelang meer.

Artikel 8 – Afwijzing voorbereidingskosten / kosten daarvan
LJN AX9446, Centrale Raad van Beroep 230506 Aanvraag bijstand in het kader van de voorbereiding voor de kosten van twee modelstudies alsmede voor de kosten van zijn begeleiding in de opstartfase afgewezen. Zorgvuldigheid IMK-advies. LJN AX6489, Centrale Raad van Beroep 230506 Voorbereidingsperiode op zelfstandig ondernemerschap.

Artikel 51 lid 1 – Vermogen
LJN AO1146, Centrale Raad van Beroep 091203 Na ingewonnen advies van het IMK Intermediair te Eindhoven is de aanvraag om algemene bijstand ingevolge het Besluit bijstandverlening zelfstandigen afgewezen op de grond dat betrokkene over een vermogen beschikt in de vorm van een lijfrentepolis met een waarde van f 42.000,-.

Artikel 20 lid 6 onder a – Recht van vestiging hypotheek als zelfstandigen
LJN AU8949, Centrale Raad van Beroep 201205 Mag aan het verlenen van bedrijfskrediet de voorwaarde worden verbonden tot vestiging van een hypotheek op de woning van betrokkene? ?