Bedrijfsinvesteringen terug op niveau van 2008

De bedrijfsinvesteringen in voertuigen en machines liggen weer op het niveau van 2008, terwijl de ICT-investeringen daar al 20% boven liggen. Hogere winsten en noodzakelijke vervangingsinvesteringen liggen hier voornamelijk aan ten grondslag. In het mkb duurt het herstel wat langer, maar na een aarzelende start komen de investeringen daar nu ook op gang.

Mkb heeft weer ruimte voor investeringen

De ING Investeringsbarometer – een graadmeter voor de investeringsbereidheid onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (tot 250 werknemers) – staat momenteel relatief hoog. Na jarenlange terughoudendheid komt er ook in het mkb weer ruimte om te investeren. Met name in het kleinbedrijf (tot 50 werknemers) neemt de investeringsbereidheid toe. De bereidheid om te investeren trok eind 2015 al aan bij middelgrote bedrijven (50 tot 250 werknemers).

Bron: ING