Inkomen van zelfstandigen

In 2010 bedroeg de gemiddelde winst uit onderneming van zelfstandigen ruim 35 duizend euro. Net als bij de werknemers zijn er aanzienlijke verschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Het inkomen van mannelijke ondernemers is beduidend hoger dan dat van vrouwelijke ondernemers: 39 duizend euro tegenover 27 duizend euro. Ook zijn er inkomensverschillen tussen de opleidingsniveaus. Wel zijn die gemiddeld kleiner dan bij de werknemers. Zelfstandigen met een laag opleidingsniveau maken gemiddeld bijna 30 duizend euro winst, terwijl dat bij de hoogopgeleide zelfstandigen 52 duizend euro is. Het artikel Inkomen verklaard? Het inkomen van werknemers en zelfstandigen nader bekeken is verschenen binnen de reeks Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2012.

Meer informatie: CBS Inkomen verklaard – Het inkomen van werknemers en zelfstandigen nader bekeken (pdf-bestand)