Bijgaand onderzoek van het CBS heeft als doel om een inschatting te geven in hoeverre de inkomens- en vermogenspositie van deze groep afwijkt van die van gewezen werknemers. Het rapport bevat enkele kleine correcties ten opzichte van de versie van december 2011.

Meer informatie: CBS (pdf-versie)