Laag startersaandeel maar veel starters in zorg In de eerste drie kwartalen van 2012 startten iets meer dan 4800 mensen een bedrijf in Limburg, een daling van 5% ten opzichte van 2011. De startersratio, het aantal startende ondernemers als percentage van de potentiële beroepsbevolking (alle inwoners tussen 15 en 65 jaar), is relatief laag in Limburg. Op elke 10.000 mensen richtten in Limburg (in 2012, tot en met het 3e kwartaal) circa 64 mensen een bedrijf op, tegenover 86 in Nederland. Dit hangt onder andere samen met de relatief geringe groep 25 tot 45-jarigen, een leeftijdsklasse waarin mensen vaak een eigen onderneming beginnen. Het aantal starters in de gezondheidszorg is opvallend hoog in Limburg: Ruim 12% van de beginnende ondernemers richt in deze sector een bedrijf op in de provincie, terwijl dit landelijk op ruim 10% ligt. Deze startende ondernemers kunnen profiteren van de mogelijkheden die de vergrijzing biedt. Ruim 20% van de Limburgse bevolking is immers 65 jaar of ouder en zij vormen een grote afzetmarkt voor het regionale bedrijfsleven.

Meer informatie: ING_Limburgse_vestigingsklimaat_biedt_groeipotentieel_november_2012 (pdf-bestand)